De wereldeconomie gokken op klimaatverandering

By author

Klimaatverandering is een risico dat de wereldeconomie bedreigt. Eigenlijk moeten overheid en private sector gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering bestrijden. Maar de angst dat maatregelen en regulering de eigen concurrentiepositie bedreigen, voorkomt dat er klimaatgerelateerd beleid wordt opgesteld.

28 jan 2020 Het beperken van de opwarming vereist mondiaal zeer grote investeringen in duurzame energie. Maar die kosten verbleken bij de  24 mei 2018 In Shells scenario Sky gaat de wereld voorlopig door met het gebruik van fossiele brandstoffen, maar wordt klimaatverandering toch beperkt,  20 jan 2020 In de hoofdkantoren van 's werelds grootste multinationals wordt verwacht dat 2020 het ergste jaar wordt sinds de recessie van 2009, leert een  2 april 2020 Jaarlijks komen wereldleiders in Davos samen tijdens het World Economic Forum (WEF) om te spreken over de kansen en bedreigingen voor 

1 day ago · De Britse premier Boris Johnson heeft op de virtuele vergadering van de G7 een oproep gedaan voor een herstelplan voor de wereldeconomie van de coronacrisis.

11/26/2009 Een catastrofe als gevolg van de klimaatopwarming is de grootste potentiële bedreiging voor de wereldeconomie. Dat blijkt uit het Global Risks Report 2015 van het Wereld Economisch Forum dat jaarlijks samenkomt in Davos

Klimaatverandering is een risico dat de wereldeconomie bedreigt. Eigenlijk moeten overheid en private sector gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering bestrijden. Maar de angst dat maatregelen en regulering de eigen concurrentiepositie bedreigen, voorkomt dat er klimaatgerelateerd beleid wordt opgesteld.

In de eurozone rust, na jaren van opkoopbeleid om de gevolgen van de vorige crisis te bestrijden, 38 procent van alle staatsschuld van de eurolanden op de balans van de ECB. Dat is al veel. Zo becijferde de Britse econoom Nicolas Stern in in 2007 dat de wereldeconomie structureel met 5 procent zal krimpen als er geen nieuwe maatregelen om worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens hem kan dit verlies voorkomen worden met maatregelen die 1 procent van het bruto nationaal inkomen kosten.

De aanhoudende hittegolf in het Noordelijk halfrond laat, voor het eerst, zien dat Klimaatverandering ons leven hier en nu al beïnvloedt. Wetenschappers - en nu ook economen - slaan opnieuw alarm

Hoewel de vraag naar fossiele brandstoffen door COVID-19 op ongekende wijze daalt, wordt nog steeds verwacht dat de wereldeconomie tegen 2040 met twee derde zal zijn gegroeid. Dat betekent dat zonder verdere maatregelen de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs niet worden gehaald. Andrew Howard, hoofd Duurzaam Beleggen bij Schroders, licht toe: "De klimaatverandering is een enorme uitdaging voor de wereldeconomie, het bedrijfsleven en de financiële markten. Het is daarom van cruciaal belang inzicht te hebben in het tempo van de voortgang en de gevolgen voor de waarde van beleggingen. In de eurozone rust, na jaren van opkoopbeleid om de gevolgen van de vorige crisis te bestrijden, 38 procent van alle staatsschuld van de eurolanden op de balans van de ECB. Dat is al veel. Zo becijferde de Britse econoom Nicolas Stern in in 2007 dat de wereldeconomie structureel met 5 procent zal krimpen als er geen nieuwe maatregelen om worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens hem kan dit verlies voorkomen worden met maatregelen die 1 procent van het bruto nationaal inkomen kosten. De opwarming van de aarde zorgt op lange termijn voor inflatie en sterke economische achteruitgang. Die negatieve effecten zijn in eerste instantie nog wel op te vangen, maar als we nu geen maatregelen nemen, kent de klimaatverandering alleen maar verliezers. Onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatverandering is ingewikkeld.

Klimaatverandering grootste bedreiging voor de wereldeconomie. Jaarlijks komen wereldleiders in Davos samen tijdens het World Economic Forum (WEF) om te spreken over de kansen en bedreigingen

2/8/2021 Apr 02, 2020 · Boeiend aan het nieuwste rapport is dat het inzichten vergelijkt met die uit eerdere rapporten in de periode 2007-2020. Destijds kwam het milieu niet eens voor in de top 5 van potentiële risico’s voor de wereldeconomie, anno 2020 is vrijwel elk risico gelinkt aan klimaatverandering en hoe we met de leefomgeving omgaan.